Príjem z podnikania akceptovateľný bankou

Úvery
Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti banka môže akceptovať v prípade fyzickej osoby (FO) podnikateľa alebo s.r.o.

Príjem z podnikania (viď Príjem z podnikania – § 6 zákona č. 585/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov) a jeho posudzovanie má svoje osobitosti v každej jednej banke. Základom je doba trvania podnikania. V niektorej banke je akceptovateľné, ak podnikanie trvá min. 6 mesiacov, niekde je potrebné aby podnikanie trvalo 12 mesiacov a v niektorej dokonca až 24 mesiacov – v prípade s.r.o.

Aby banka mohla posúdiť príjem z podnikania, je potrebné predložiť daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, ktorého súčasťou sú aj výkazy.

Ku dňu čerpania úveru je následne potrebné doložiť aj Potvrdenie o neexistencii záväzkov voči Daňovému úradu.

V prípade, ak sa jedná o obdobie od 01.01. do 31.03, kedy klient ešte nepodal daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tak banky akceptujú daňové priznanie spolu s výkazmi za predminulý rok, v ktorom bolo podané daňové priznanie a doklad o zaplatení dane. Zároveň je potrebné vydokladovať príjmy za aktuálne obdobie, a to výpisom z podnikateľského účtu, mesačnými závierkami z elektronickej pokladne, faktúrami, zmluvami a inými dokladmi, ktorými je možné hodnoverne preukázať obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním, min. za posledný mesiac.

Diversitis príjem z podnikania
Príjem z podnikania FO – podnikateľa

Banky akceptujú príjem z podnikania FO – podnikateľa, ktorý vykonáva svoju činnosť na území SR a v niektorých prípadoch aj v ČR.

Čo banky posudzujú pri FO – podnikateľovi?

Pri FO – podnikateľovi banky posudzujú obrat, teda príjmy FO – podnikateľa, ktoré dosiahol v SR alebo v ČR, pokiaľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Príjem z podnikania v ČR banky akceptujú len ako určité percento, ktoré môže byť do 85% z obratu FO – podnikateľa. 

V prípade ak FO – podnikateľ účtuje v podvojnom účtovníctve, tak banky posudzujú tržby, z ktorých akceptujú iba určité percento. Keďže sa jedná o ročné tržby, tak je potrebné ich ešte vydeliť dvanástimi. To percento môže byť v rozpätí od 10% do 35%.

Čo banky posudzujú pri príjme z s.r.o. iba v SR?

Akceptovaný príjem z tržieb

Niektoré banky akceptujú aj príjem z s.r.o. kde je klient 100% vlastníkom, resp. má určitý podiel v s.r.o. Banky posudzujú tržby z s.r.o., z ktorých akceptujú len určité percento a to ešte delia dvanástimi. To percento akceptácie je v rozpätí 10% až 15%. V prípade ak má klient iba určitý podiel v s.r.o., tak vyššie uvedený príjem je potrebné ešte upraviť o podiel v spoločnosti.

Ostatné príjmy, ktoré môže banka akceptovať

  • príjem z vyplateného podielu na zisku 
  • príjem – odmena konateľa
  • príjem – zisk kumulovaný v s.r.o. 

Osobitné prípady, akceptácie príjmu z podnikania

  • FO – podnikateľ začal kontinuálne vykonávať tú istú činnosť cez vlastnú s.r.o.
  • FO – podnikateľ začal súbežne vykonávať tú istú činnosť aj cez vlastnú s.r.o.
  • Zamestnanec začal kontinuálne vykonávať tú istú činnosť ako FO – podnikateľ

Príjem z podnikania a jeho posudzovanie v banke má veľké množstvo špecifík, ktoré môžu nastať. V prípade, ak uvažujete nad úverom a nie ste si istý, či práve ten Váš prípad je akceptovateľný zo strany banky, neváhajte nás osloviť. Stačí vyplniť kontaktný formulár, radi Vám pomôžeme pri zanalyzovaní Vašej situácie a odporučení k žiadosti o úver. 

Pridaj komentár