Odklad splátok LEX KORONA sa čoskoro končí

Úvery
Požiadali ste o odklad splátok v rámci LEX KORONA? Brali ste to ako „výhodnú ponuku“, ktorú keď dávajú tak ber? 

Odklad splátok je len dočasným riešením. Blíži sa čas, kedy bude končiť obdobie splátkových prázdnin. No práve teraz ste sa dostali do ozajstných problémov s príjmom a teda so zdrojmi na splácanie úveru?

Nezúfajte, je stále ešte možnosť pokúsiť sa o zmiernenie nepriaznivej situácie v súvislosti so splátkami úveru.

Ak sa Vám nezlepšila situácia a nedokážete splácať úver v plnej výške, je možné požiadať banku, aby vzhľadom k pretrvávajúcej situácii splátku úveru znížila, resp. schválila ďalší odklad, ktorý už ale nebude možný v rámci LEX KORONA.

Určite nečakajte kým skončí obdobie pre odklad splátok. Pokiaľ Vaša situácia neumožní začať naplno splácať úver, čím skôr požiadajte banku o prehodnotenie splátkového kalendára.

Diversitis odklad splatok

V prípade, ak patríte do skupiny, ktorej sa situácia zlepšila a môžete pokračovať so splácaním úveru, tak pre Vás platí nasledovné:

Ako začať splácať úver, ak mi končí odklad splátok?

Banka 2 týždne pred dátumom skončenia odkladu, zašle informáciu o blížiacom sa termíne prvej splátky úveru.

Pokiaľ ste mali nastavené splácanie úveru inkasom z účtu, nemusíte sa o nič starať, splátka sa zrealizuje automaticky

Ak ste úver splácali prevodným príkazom z inej banky, v tomto prípade je potrebné v predstihu min. 2 dní pred prvou splátkou opäť nastaviť prevodný príkaz v novej výške splátky. Nezabudnite si overiť v banke či splátka úveru bola pripísaná na úverový účet. Pokiaľ nie, bezodkladne uhraďte a následne preverte vo svojej banke prečo nebol zrealizovaný prevodný príkaz.

Ako zistím novú výšku splátky úveru?

Banka Vám zaslala novú výšku splátky v oznámení o povolení odkladu úveru. Už len záleží od toho akým spôsobom ste žiadali o odklad. 

Pokiaľ ste žiadali o odklad elektronicky prostredníctvom Vášho internet bankingu, tak oznámenie nájdete uložené v dokumentoch internet bankingu.

Ak ste žiadali o odklad elektronicky e-mailom, tak oznámenie nájdete vo Vašej e-maile schránke.

V prípade že ste žiadali o odklad písomne, tak oznámenie Vám bolo doručené poštou.

Prečo je nová splátka úveru iná ako pred začiatkom splátkových prázdnin?

Keďže sa jedná iba o odklad a nie o odpustenie splátok úveru, tak úver sa počas splátkových prázdnin stále úročí. Takže počas schváleného obdobia pre odklad splátok úveru sú stále počítané aj úroky z odloženej splátky.

Splatnosť úveru, bude iná ako pôvodne dohodnutá v úverovej zmluve?

Keďže v rámci LEX KORONA bolo cieľom pomôcť občanom v kritickej situácii, banky predĺžili splatnosť úveru o obdobie Vami žiadaného odkladu splátok. A to z toho dôvodu, aby dopad na výšku splátky bol čo najmenší.

Je možné aj dnes požiadať o odklad splátok?

Podľa zákona LEX KORONA je možné požiadať iba jeden krát. Preto, pokiaľ ste doteraz ešte nepožiadali o odklad splátok v zmysle zákona LEX KORONA, môžete tak urobiť kým bude trvať mimoriadna situácia na Slovensku a taktiež za podmienky platnosti zákona LEX KORONA. Napriek tejto možnosti odporúčame pristúpiť k žiadosti o odklad splátok úveru iba v nevyhnutnom prípade.

Divesritis odklad splátok

Ak patríte do skupiny, ktorej sa situácia nezlepšila a vy naďalej nemáte dostatok zdrojov na splácanie úveru, tak pre Vás platia nasledovné body:

Čo mám robiť, ak sa mi stále nezlepšila situácia, no odklad už o pár dní končí?

Pokiaľ Vaša situácia, je taká, že naďalej nebudete môcť splácať úver, nečakajte, a čím skôr kontaktujte banku, aby ste sa nedostali do omeškania, čo bude mať za následok, že budete mať záznam v úverovom registri.

Banka na základe individuálneho posúdenia môže nájsť riešenie v podobe dočasného zníženia novej splátky, v krajnom prípade aj opätovný odklad splátok. 

Kedy žiadať o individuálne posúdenie pri skončení odkladu splátok?

O toto riešenie by ste mali  žiadať iba v mimoriadnych prípadoch. Tým sa myslí  situácia, kedy  naozaj nemáte dostatok peňazí na splácanie úveru. Opäť platí, že dočasné zníženie splátok úveru, navýši celkovú cenu úveru.

Ako požiadať o individuálne posúdenie, ak sa Vaša situácia naďalej nezlepšuje?

V tomto prípade už sa nejedná o zákonnú výnimku LEX KORONA, kedy stačilo aj elektronicky požiadať o odklad splátok úveru a žiadosti bolo vyhovené.

Tento prípad sa riadi štandardnými zákonnými pravidlami platnými pre banky a úvery. Preto pokiaľ chcete požiadať o posúdenie Vašej situácie, je potrebné prísť osobne na pobočku banky. Pokiaľ nie ste sami ako dlžník na úvere, ale máte aj spoludlžníka, je potrebné sa dostaviť aj s tým, kto je na úvere ako spoludlžníkom. Jednoducho to zistíte tak, že sa pozriete na prvú stranu úverovej zmluvy, kde sú uvedené zmluvné strany.

Na pobočke podpíšete návrh na uzatvorenie dodatku k úverovej zmluve, na základe, ktorého banka posúdi Vašu žiadosť a do pár dní rozhodne, či vyhovie Vašej žiadosti a za akých podmienok. 

Čo to pre mňa znamená ak banka vyhovie moje žiadosti o odklad?

V prípade schválenia zmeny splátkového kalendára sa uvedené zaznamená v úverovom registri, t.j. pri posudzovaní Vašej bonity v budúcnosti už môžete mať sťažený prístup k ďalším novým úverom. Nakoľko od roku 2021 pri akomkoľvek odklade splátok, resp. úprave splátkového kalendára budete mať záznam v úverovom registri. Táto „negatívna“ informácia pre banky však môže byť miernejšia, ako informácia o tom, že ste neplatič, čo sa nazýva KO kritérium, a to je dôvod na zamietnutie žiadosti o úver.

Preto veľmi dôsledne zvážte to, či požiadate o odklad splátok úveru, či už to bude v rámci LEX KORONA, alebo po nej!!! Samozrejme nás neváhajte kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

Pridaj komentár